Πέμπτη 30 Απριλίου 2015

· «Σφυρίζει αδιάφορα» ο Μάριο Ντράγκι, αναφορικά με τη συμμετοχή της «ανεξάρτητης» ΕΚΤ στα Προγράμματα Οικονομικής Προσαρμογής των κρατών της Ευρωζώνης, και ρίχνει την ευθύνη στο Eurogroup.
· Απάντηση του Προέδρου της ΕΚΤ στο Δημήτρη Παπαδημούλη. 
Παρά τις αποκαλύψεις των διεθνών ΜΜΕ για το συστηματικό, πολιτικό και οικονομικό, εκβιασμό των χωρών που βρίσκονται σε Πρόγραμμα από την ΕΚΤ και την εισήγηση του Γενικού Εισαγγελέα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, για αποχή της από τα Προγράμματα Οικονομικής Προσαρμογής των χωρών της Ευρωζώνης, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, συνεχίζει να «σφυρίζει αδιάφορα». Αυτό προκύπτει από γραπτή απάντηση του Μάριο Ντράγκι σε ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη.


Πιο συγκεκριμένα, ο Δ. Παπαδημούλης στην ερώτησή του, στην οποία αναφερόταν στην εισήγηση του Γενικού Εισαγγελέα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τη νομιμότητα της αγοράς κρατικού χρέους από την ΕΚΤ, σύμφωνα με την οποία η Κεντρική Τράπεζα οφείλει να απέχει «από κάθε άμεση συμμετοχή στο πρόγραμμα χρηματοδοτικής συνδρομής (Τρόικα) που ισχύει στο οικείο κράτος, που εκμεταλλεύεται το εν λόγω πρόγραμμα (σ.σ. πρόγραμμα αγοράς κρατικού χρέους)», ρωτούσε τον Πρόεδρο της ΕΚΤ εάν «σκοπεύει να αποχωρήσει από το σχήμα της Τρόικα, το οποίο βρίσκεται εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου, “διαστρεβλώνει” τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες και επιβάλλει μέτρα οικονομικής πολιτικής που παραβιάζουν τον πυρήνα του κοινοτικού δικαίου».
Στην απάντησή του ο Μάριο Ντράγκι, παρά τις στοχευμένες και άκρως πολιτικές αποφάσεις που έχει πάρει κατά καιρούς η Κεντρική Τράπεζα, για τα κράτη μέλη που βρίσκονται σε Πρόγραμμα, σημειώνει ότι «η ΕΚΤ δεν διαθέτει εξουσίες λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο της συμμετοχής της σε προγράμματα οικονομικής στήριξης της ΕΕ/του ΔΝΤ» και ρίχνει τις όποιες ευθύνες στο Eurogroup, τονίζοντας ότι «από την πλευρά της ΕΕ, τα εν λόγω προγράμματα εκπονούνται και παρακολουθούνται μεν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΚΤ, όμως όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται από το Συμβούλιο, την Ευρωομάδα (Eurogroup) ή/και τα αρμόδια όργανα λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Διευκόλυνσης Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας».
Καταλήγοντας στην απάντησή του ο Πρόεδρος της ΕΚΤ υπογραμμίζει ότι «η ΕΚΤ έχει λάβει υπόψη τη γνωμοδότηση του Γενικού Εισαγγελέα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση Gauweiler» και θεωρεί «ότι όλα τα χαρακτηριστικά των οριστικών νομισματικών συναλλαγών (Outright Monetary TransactionsOMT) συνάδουν πλήρως προς την εντολή που της έχει δοθεί», ενώ στο ερώτημα γιατί «εφόσον είναι νόμιμη η αγορά κρατικού χρέους, δεν αγοράστηκαν ελληνικά ομόλογα στην αρχή της κρίσης, ώστε να εξομαλυνθούν οι πιέσεις των αγορών προς την Ελλάδα», αρνείται ουσιαστικά να απαντήσει, σημειώνοντας μόνο ότι «η ΕΚΤ είχε ήδη προβεί σε αγορές τέτοιων περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων που ξεκίνησε τον Μάιο του 2010».
Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση και απάντηση:
Ερώτηση Δημήτρη Παπαδημούλη:
Σύμφωνα με τον Γενικό Εισαγγελέα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου το πρόγραμμα ΟΜΤ θεωρείται ένα νόμιμο, αντισυμβατικό μέτρο νομισματικής πολιτικής, που στόχο έχει να «αποκαταστήσει την αποτελεσματική χρήση των μέσων άσκησης της νομισματικής πολιτικής» της ΕΚΤ και να «μειώσει τα επιτόκια που απαιτούνται για τα ομόλογα ενός κράτους μέλους, με σκοπό την εξομάλυνση της κατάστασης». Μεταξύ των προϋποθέσεων που θέτει ο Γενικός Εισαγγελέας για να θεωρηθεί νόμιμο το ΟΜΤ είναι και η αποχή της ΕΚΤ «από κάθε άμεση συμμετοχή στο πρόγραμμα χρηματοδοτικής συνδρομής (Τρόικα) που ισχύει στο οικείο κράτος», που εκμεταλλεύεται το εν λόγω πρόγραμμα.
Ερωτάται ο Πρόεδρος της ΕΚΤ:
1) Σκοπεύει να αποχωρήσει από το σχήμα της Τρόικα, το οποίο βρίσκεται εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου, «διαστρεβλώνει» τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες και επιβάλλει μέτρα οικονομικής πολιτικής που παραβιάζουν τον πυρήνα του κοινοτικού δικαίου;
2) Σκοπεύει, επιτέλους, να πάρει τα απαραίτητα μέτρα, όπως η αγορά κρατικού χρέους, για να αντιμετωπίσει το τεράστιο πρόβλημα του αποπληθωρισμού;
3) Εφόσον είναι νόμιμη η αγορά κρατικού χρέους, γιατί δεν αγοράστηκαν ελληνικά ομόλογα στην αρχή της κρίσης, ώστε να εξομαλυνθούν οι πιέσεις των αγορών προς την Ελλάδα και να «αποκατασταθεί η αποτελεσματική χρήση των μέσων άσκησης νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ»; Ποιοι ήθελαν την Ελλάδα πειραματόζωο των πολιτικών λιτότητας;
Απάντηση του Προέδρου της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι:
Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας, την οποία μου διαβίβασε ο κ. Roberto Gualtieri, Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, μαζί με συνοδευτική επιστολή, στις 29 Ιανουαρίου 2015.
Θα ήθελα, πρώτον, να υπογραμμίσω, όπως άλλωστε το έπραξε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στις απαντήσεις της στο ερωτηματολόγιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2013, ότι η ΕΚΤ δεν διαθέτει εξουσίες λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο της συμμετοχής της σε προγράμματα οικονομικής στήριξης της ΕΕ/του ΔΝΤ. Από την πλευρά της ΕΕ, τα εν λόγω προγράμματα εκπονούνται και παρακολουθούνται μεν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΚΤ, όμως όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται από το Συμβούλιο, την Ευρωομάδα (Eurogroup) ή/και τα αρμόδια όργανα λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Διευκόλυνσης Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας.
Η ΕΚΤ έχει λάβει υπόψη τη γνωμοδότηση του Γενικού Εισαγγελέα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση Gauweiler. Όπως αναφέρθηκε κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, η ΕΚΤ είναι πεπεισμένη ότι όλα τα χαρακτηριστικά των οριστικών νομισματικών συναλλαγών (Outright Monetary Transactions – OMT) συνάδουν πλήρως προς την εντολή που της έχει δοθεί. Επί του παρόντος αναμένουμε την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά Στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η ΕΚΤ είχε ήδη προβεί σε αγορές τέτοιων περιουσιακών στοιχείων, στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων που ξεκίνησε τον Μάιο του 2010.
Με εκτίμηση,
Mario Draghi.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου