ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ-LINKS


ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΤΗΛΕΦΩΝΑ...


ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Βασ. Γεωργίου Β΄ 7 και Στησιχόρου 17, Ισόγειο, ΤΚ 100 28
210-7283111 τηλ. κέντρο
Κουμανάκου Δανάη-Μαγδαληνή, ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Α΄
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Βασιλίσσης Σοφίας 5, Ισόγειο
210 3681505, 210 3681791, 210 3685974
Σταύρος Βασιλόπουλος, Πρέσβυς
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΒΟΥΛΗΣ
Μέγαρο Βουλής, 1ος όροφος
210 3708061 - 63
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΗΣ, Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 5, 1ος ΟΡΟΦΟΣ
210 3681812
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ζαλοκώστα 2, 1ος όροφος
2103681821, 2103681920, 2103681300
ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Πληρεξούσιος Υπουργός Α', Διευθυντής
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑ
Βασιλίσσης Σοφίας 1, Τ.Κ. 10671, 9ος όροφος
210 3684247
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΥΑ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΤΣΙΑΡΑ
Ζαλοκώστα 10 - 8ος όροφος
00302103682930
Άννα Κόρκα, Πληρεξούσια Υπουργός Β΄
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ακαδημίας 1, 6ος Όροφος
210 368 1100, 210 368 1102
ΚΑΣΚΑΡΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΠΡΕΣΒΥΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Ακαδημίας 1, 6ος όροφος
210 3681100, 210-3681102
Ιφιγένεια Καναρά, Σύμβουλος Πρεσβείας Β΄
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Βασ. Σοφίας 5, Ισόγειο
210 3681855, 210 3685840
Αριστείδης-Ευστράτιος Καλογερόπουλος-Στράτης
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΣΧΕΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤ. ΣΥΝΕΡΓ.
Βασιλίσσης Σοφίας 1 - 5ος όροφος
210-368 44 00/44 01
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δ.Ο.Σ. ΚΑΙ Α.Σ.
Β. Σοφίας 1 ,ΤΚ 10672 - 5ος όροφος
210-368 4400 / 210-368 4401
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΗΣΙΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ Α'
ΕΥΣΧΕΠ - ΕΙΔ.ΥΠΗΡ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡ.
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 1, 1ος ΟΡΟΦΟΣ
0030-210-3684138
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Ζαλοκώστα 2, ΤΚ.10671
210 3681639, 3681630
Σταύρος Λυκίδης, Πρέσβυς
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Ζαλοκώστα 10, ΤΚ 10671, 7ος όροφος
210 2597603
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΥΑ
Α΄ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Aκαδημίας 1, 10671 Αθήνα, 6ος όροφος
+30 210 3681600, +30 210 3681382
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ, ΠΡΕΣΒΥΣ
Α1 Δ/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Βασ. Σοφίας 1 (8ος όροφος)
210 368 4243 - 210 368 4612
Κωνσταντίνος Ράλλης, Π.Υ. Α'
Α2 Δ/ΝΣΗ ΚΥΠΡΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 1, Τ.Κ. 106 71 5oς ΟΡΟΦΟΣ
++30-210-3681287, ++30-210-3681770
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΜΕΛΕΤΙΟΥ, ΣΠΑ'
Α3 Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Ακαδημίας 1, 4ος όροφος
210-3681202
Γεώργιος Αυγουστής ΠΥΑ'
Α4 Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 1, 5ος ΟΡΟΦΟΣ
368-1200, 368-1104
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΑΣ, ΠΥ Α΄
Α4 Τμήμα Τουρκίας-Ελληνοτουρκικών Σχέσεων
Ακαδημίας 1, 5ος όροφος
210368 1200, 210368 1333
ΚΟΜΙΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΣΠΒ΄ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
Α4 Τμήμα Εφαρμογής Διεθνών Συμβάσεων
Ακαδημίας 1, 5ος όροφος
210368 1330
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΠΑ΄
Α4 Αεροναυτικό Τμήμα
Ακαδημίας 1, 5ος όροφος
210368 1329
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΣΠΑ΄, ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
Α5 Δ/ΝΣΗ ΡΩΣΙΑΣ, ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑΣ, ΧΩΡΩΝ ΚΑΥΚΑΣΟΥ & ΕΥΞ.ΠΟΝΤΟΥ
Βασιλίσσης Σοφίας 1, 2ος όροφος
210 368 4191
Ιφιγένεια Κοντολέοντος, Πληρεξούσιος Υπουργός Β΄
Α6 Δ/ΝΣΗ ΑΡΑΒΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Ακαδημίας 1, 3ος όροφος
210-3681303
ΕΛΕΝΗ ΣΟΥΡΑΝΗ, ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Α΄
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ακαδημίας 1, 3ος όροφος
210-3681195
Σωτήριος Βαρουξάκης, Πρέσβυς ε.τ.
Α7 Δ/ΝΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Ακαδημίας 1, 4ος Όροφος
210 3681301 210 3681304
Χρυσούλα Αλειφέρη ΠΥΑ'
Α8 Δ/ΝΣΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ & ΚΑΡΑΙΒΙΚΗΣ
Βασιλίσσης Σοφίας 1, 8ος όροφος, ΑΘΗΝΑ, 10671
+30210 368-4311, 368-4555
ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΟΓΕΒΙΝΑΣ, ΠΡΕΣΒΥΣ
Α9 Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΑΧΑΡΙΚΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ
Ζαλοκώστα 10 , 4ος όροφος
210 368 2926 , 210 368 2806
ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ , ΠΥΑ'
Α10 Δ/ΝΣΗ ΑΣΙΑΣ, ΩΚΕΑΝΙΑΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 3, 1ος ΟΡΟΦΟΣ
210/368-2004
ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Α΄
Α11 Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΕΠΠΑ)
Ακαδημίας 1, 6ος
210 3681781
Οικονομίδης Κωνσταντίνος, ΠΥΒ΄
Β' ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Ζαλοκώστα 10, 5ος όροφος
+30 210 368 2907, 2903
Μιχαήλ Χριστίδης, Πρέσβυς
Β1 Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Ζαλοκώστα 10, 5ος όροφος
210 368 2905
Αθανάσιος Μακρανδρέου, Γενικός Σύμβουλος ΟΕΥ Β΄
Β2 Δ.Ο.Σ.ΜΕ ΧΩΡΕΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ,ΡΩΣΙΑ & ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΚ,& ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΣΕΠ & Π.Α.Ι.
Ζαλοκώστα 10, 5ος όροφος
00 30 210 368 2947
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ.ΤΣΟΥΓΚΑΣ, ΠΥΑ΄
Β2 Τμήμα Ι Οικονομ.Σχέσεων με χώρες Βαλκανικής & ΕΣΟΑΒ
Ζαλοκώστα 10, 5ος όροφος
0030 210 368 2947
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ.ΤΣΟΥΓΚΑΣ, ΠΥΑ΄
Β2 Τμήμα ΙΙ Οικον.Σχ.με Ρωσία,λοιπές χώρες Κ.Α.Κ. & παρακολούθησης ΟΣΕΠ
Ζαλοκώστα 10, 5ος όροφος
00 30 210 3682947
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ.ΤΣΟΥΓΚΑΣ, ΠΥΑ΄
Β2 Γραμματεία-Αρχείο
Ζαλοκώστα 10, 5ος όροφος
00 30 210 3682947
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ.ΤΣΟΥΓΚΑΣ, ΠΥΑ΄

Β3 Δ.Ο.Σ. ΜΕ ΧΩΡΕΣ Β.ΑΦΡΙΚΗΣ,Μ.ΑΝΑΤΟΛΗΣ & ΧΩΡΕΣ ΚΟΛΠΟΥ
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 10, 4ος όροφος
210 3682916, 210 3682833
ΓΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΥA'
Β4 Δ.Ο.Σ. ΜΕ ΧΩΡΕΣ Β. ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΩΚΕΑΝΙΑΣ, ΙΑΠΩΝΙΑΣ, ΕΛΒΕΤΙΑΣ, Ε.Ε. & Ε.Ο.Χ.
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 10, ΑΘΗΝΑ, 5 ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ
2103682837, 2103682904, 2103682769, 2103682731, 2103682730, 2103682728, 2103682772
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ, ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Α΄
Β5 Δ.Ο.Σ.ΜΕ ΧΩΡΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΝΟΤΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ,ΥΠΟΣΑΧ.ΑΦΡΙΚΗΣ & ΑΣΙΑΣ
Ζαλοκώστα 10, 4ος όροφος
210-368 2785, 2786
ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ, ΣΠΑ΄
Β6 Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜ.ΟΡΓΑΝ.,ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘ.,ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ζαλοκώστα 10, 4ος
210 3682762, 210 3682757
Παύλος Χαραλάμπους, ΠΥΑ΄
Β7 Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
B7
210 3682925,
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΠΥ Β'
Β8 Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ζαλοκώστα 10, 5ος όροφος
0030 210 368 2760, -2767
Γεώργιος Κουτσοδήμος - Γενικός Σύμβουλος ΟΕΥ Β'
Β8-Τμήμα Ι Συνήγορου Αγοράς
Ζαλοκώστα 10
0030 210 368 2760, 2801
Β8-Τμήμα ΙΙ Διοργάνωσης Επιχειρηματικών Αποστολών
Ζαλοκώστα 10
0030 210 368 2766
Β8-Τμήμα ΙΙΙ Εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
Ζαλοκώστα 10
0030 210 368 2767
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΥΔΑΣ)
Ακαδημίας 3, 8ος όροφος
2103682252
Αντώνιος Ζαΐρης, Γενικός Διευθυντής ΥΔΑΣ
ΥΔΑΣ-1 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ & ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Ακαδημίας 3, ΤΚ 10671, 8ος όροφος (Γραφεία 813 & 814)
Ελευθερία Γιαννάκου, Σύμβουλος Πρεσβείας Α΄
ΥΔΑΣ-2 ΒΟΗΘΕΙΑΣ, ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ζαλοκώστα 10, 7ος όροφος
Ιφιγένεια Σιαφλά, Εμπειρογνώμων Σύμβουλος Α΄
ΥΔΑΣ-3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Ακαδημίας 3, 8ος όροφος, Γραφεία 819-820-821, 10671, Αθήνα
Γεώργιος Μπακατσιάνος, ΕΜΠΠΣΑ΄ - Διευθυντής
ΥΔΑΣ-4 ΜΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 3, 8ος όροφος
2103682143
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΕΥ Α"
ΥΔΑΣ-5 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ακαδημίας 3, 8ος όροφος
2103682136
Kαρυκοπούλου Χρυσούλα, Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄
ΥΔΑΣ-6 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 10, 10671, ΑΘΗΝΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ - ΡΕΒΥΘΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΕΜΠ. ΠΡΣ. Β'
Γ΄ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 1, ΤΚ 10671 ΑΘΗΝΑ
210-3684513 210-3684514
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΥΑ' Γ' ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γ1 Δ/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 1, 7ος ΟΡΟΦΟΣ
210-3684509
Γ2 Δ/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠ.ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜ.& ΝΟΜΙΣΜ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 1, 6ος ΟΡΟΦΟΣ
00302103684087, 00302103684090
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΥΒ'
Γ3 Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΑΓΟΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 1, 6ος ΟΡΟΦΟΣ
210-368 4511
ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΠΥΑ'
Γ4 Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ-ΕΣΩΤ.ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ-SCHENGEN
ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 1 , 3ος ΟΡΟΦΟΣ
2103684515
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Β΄
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
Βασ. Σοφίας 1, 7ος όροφος
210 3684517. 210 3684811
Δ.ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ, ΠΥΒ΄,ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δ΄ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝ.& ΔΙΕΘΝ.ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 2, 2ος όροφος
210-3681359, 210-3681779
Δ1 Δ/ΝΣΗ ΟΗΕ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ
Ακαδημίας 3, 4ος όροφος
210-368.25.40 210-368.22.50
κα. Μαρία Θεοφίλη, Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄
Δ2 Δ/ΝΣΗ Β/ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ(ΝΑΤΟ) & ΔΥΤΙΚΟ-ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΔΕΕ)
Ζαλοκώστα 2, 3ος όροφος
210-3681891, 210-3681478
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΑΣΚΑΡΟΛΗΣ, ΠΥ Α΄
Δ3 Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝ.ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (ΟΑΣΕ) & ΣτΕ
Ακαδημίας 3 καθώς & δυο γραφεία Ζαλοκώστα 10 4ος όροφος
2103682843, 2103682842
Δημήριος Χρονόπουλος, ΠΥΑ'
Δ4 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΜΕΙΟΝΟΤ., ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Aκαδημίας 3, 4ος όροφος
210 3682102
ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ , ΣΠΑ΄
Δ5 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 1, 7ος ΟΡΟΦΟΣ
210 3683230
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Α'
Ε΄ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 3, 5ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ
368 2580
Ε1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Ακαδημίας 3, 5ος όροφος
210 - 368 2200
ΛΟΥΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΥΑ΄

Ε2 Δ/ΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Ακαδημίας 3, 5ος Όροφος
0030 210 368 2641
Μάνεσης Χαράλαμπος-Γεράσιμος ΠΥΑ΄
Ε3 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Ακαδημίας 3, 6ος όροφος
210- 3682631
Κορίνθιος Ιωάννης - Π.Υ. A', Διευθυντής
Ε4 Δ/ΝΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
E4 Δ/ΝΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 3, 3ΟΣ ΌΡΟΦΟΣ
210-3683332
ΑΝΘΟΥΛΑ ΜΠΑΛΑΝΟΥ, ΣΠΑ΄
ΣΤ΄ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚ.ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΟΙΚΟΝ.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 1, 3ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ
210 3681711
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΜΠΗΣ, ΠΥΑ΄
ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ)
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 1, ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ
2103681212, 2103681730, 2103681259, 2103681350,
ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΓΠΒ΄
ΣΤ1 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 1, 2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ
2103681603 2103681402
ΔΙΑΜΕΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΥΑ
ΣΤ2 Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 1, 1ος & 6ος ΟΡΟΦΟΣ
210 3681371
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ, ΠΥΒ'
ΣΤ2 Τμ.Ι (Ανάπτ.& Υποστ.Μηχ.Εφαρμογών)
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 1, 1ος ΟΡΟΦΟΣ
210 368 1714
ΤΣΙΑΤΣΟΥΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, B ΠΕ ΕΠΙΚ. & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΣΤ2 Τμ.ΙΙ (Λειτουργία & Εκμετάλλευση Εξοπλισμού)
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 1, 6ος ΟΡΟΦΟΣ
210 368 1777
ΚΑΚΑΒΙΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , B ΠΕ ΕΠΙΚ. & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΣΤ2 Τμ.ΙΙΙ (Διαβιβάσεων & Επικοινωνιών)
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 1, 1ος ΟΡΟΦΟΣ
210 3681741
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, B TΕ ΕΠΙΚ. & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΣΤ3 Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ & ΔΙΠΛ.ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
Ακαδημίας 3, 3ος όροφος ( Γραφείο Αξιών : Ζαλοκώστα 2, Ημιόροφος)
210 3682124, 210 3682125
ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Π.Υ.Α΄ - ΓΡΑΦ. 322
ΣΤ4 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 1
210 3683200
ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤ4 Τμήμα Ι (Προϋπολογισμός)
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 1, ΟΡΟΦΟΣ 4ος
210 3683180
ΤΣΕΡΕΝΤΖΟΥΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΤ4 Τμήμα ΙΙ (Μισθολόγιο)
Ζαλοκώστα 1, όροφοι :5ος & 6ος
210-3683311
ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΛΑΜΑΡΑ
ΣΤ4 Τμήμα ΙΙΙ (Υπ.Μετακινήσεις-Οικοσκ.-Διπλ.Ταχυδρομεία)
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 1, 1oς & 4ος όροφος
ΡΙΤΣΩΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΣΤ5 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 1, 3ος
0030210 3683371
ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΙΚΑ-ΣΚΙΑΔΑ
ΣΤ5 Τμήμα Ι (Προμήθειες Κεντρικής Υπηρεσίας)
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 1, 2ος & 3ος
210 3683158
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ,Γ ΠΕ ΠΤ.ΔΙΟΙΚ.
ΣΤ5 Τμήμα ΙΙ (Προμήθειες-Λειτουργικά Αρχών Εξωτερικού)
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 1, 3ος
0030210 3683154
ΠΑΙΖΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ ΠΤ. ΔΙΟΙΚ. Β
ΣΤ5 Τμήμα ΙΙΙ (Απόρρητες Δαπάνες-Ομογενειακά-Εισφορές-Δαπάνες Ξενίας)
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 1, 3ος
0030210 368 3156
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΖΑΛΛΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Αρίωνος 10, ΤΚ 10554 Αθήνα.
+30210.32.85.763, +30210.32.85.711, +30210.32.36.508
Μηνάς Χερουκιάς Π.Ε. Πτυχ. Διοικ. Γ΄
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
210 3682510
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΠΡΕΣΒΥΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Ζαλοκώστα 10, 10671 Αθήνα, 6ος Όροφος
210 368 2933 / 34
ΙΩΑΝΝΗΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Π.Υ. Α΄
ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 10, 6ος ΟΡΟΦΟΣ
2103683757, 2103683633
ΜΑΡΙΑ ΤΕΛΑΛΙΑΝ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΝΥ Τμήμα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 10, 6ος ΟΡΟΦΟΣ
2103683757, 2103683633
----
ΕΝΥ Τμήμα Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 1, 10671, ΑΘΗΝΑ, 4ος ΟΡΟΦΟΣ
+30 210-3684010, +30 210-3684012
ΣΑΜΩΝΗ-ΡΑΝΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α΄
ΕΝΥ Γραφείο Διεθνών Συμβάσεων
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 10, 6ος ΟΡΟΦΟΣ
2103683927
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΝΟΜ.ΣΥΜΒ.A' ΕΝΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 2 , 2ος ΟΡΟΦΟΣ
210-3681921, 210-3681922
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΕΛΑΒΕΚΟΥΡΑΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ Α΄
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 3, 1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ
210 368 3351
ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΜΑΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΜΠ.ΠΡΕΣΒ.ΣΥΜΒ.Α
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 3, T.K. 10671, ΙΣΟΓΕΙΟ & 1ος ΟΡΟΦΟΣ
210.368.3100, 210.368.3350
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ, ΠΥΑ'
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ZΑΛΟΚΩΣΤΑ 3
0030 210 368 3197
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Ακαδημίας 3, 8ος όροφος
210 368 2541
Παναγιώτης Κιούσης, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
210-3682417
ΑΓΛΑΙΑ ΣΤΡΟΥΓΚΗ ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, 54123 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2310 270092, 2310 244849
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΤΣΙΩΝΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ A'
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ
Διοικητήριο, oδός Αγ.Δημητρίου, 541 23, Θεσσαλονίκη (Γραφείο 113-114)
(2310) 379495, 379367
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΗΣ, ΓΡΑΜΜ. ΟΕΥ Α΄
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
Ορφέως 24, Τ.Θ. 249 Ξάνθη 67100
25410-83560-63
Αλέξανδρος Αλεξανδρής, Π.Υ.Α'
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
Διοικητήριο-3ος όροφος Τ.Θ. 249, Ξάνθη 67100
25410-23667, 24409
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Διοικητήριο-4ος όροφος Τ.Θ. 206, Κομοτηνή 69100
25310-35787, 22726
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
Μαζαράκη 28, 1ος όροφος, Αλεξ/πολη 68100
25510-26058
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Καρυές Αγίου Όρους
23770-23314, 23770-23230
Αρίστος Κασμίρογλου.ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ-LINKS

Προς το παρόν οι παρακάτω σοβαροί... Θα υπάρξουν κι άλλοι επίσης σημαντικοί!


Το Κέντρο Ξένων ΠολιτικήΤο Κέντρο Ξένων Πολιτική
Το Κέντρο Eξωτερικης  Πολιτικής Το πιο σημαντικό στην προοδευτική εξωτερική πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου think tank. Ιδρύθηκε το 1998, η αποστολή του είναι να αναπτύξει καινοτόμες πρακτικές λύσεις στα παγκόσμια προβλήματα μέσω ερευνητικών δημοσιεύσεων και εκδηλώσεων.
http://fpc.org.uk/

Ινστιτούτο Αμυντικών Σπουδών και ΑναλύσεωνΙνστιτούτο Αμυντικών Σπουδών και Αναλύσεων
Το Ινστιτούτο Αμυντικών Σπουδών και Αναλύσεων (IDSA) είναι μια μη κομματική, αυτόνομος  οργανισμος,  αφιερωμένος στην έρευνα και την αντικειμενική πολιτική με σχετικές μελέτες για όλες τις πτυχές της άμυνας και της ασφάλειας.
http://www.idsa.in/

Huffington PostHuffington Post
Η πλέον διάσημη ιστοσελίδα η HuffPost World προσφέρει καθημερινά  το διεθνές φάσμα σε νέα, πληροφορίες με ρεπορταζ και αναλύσεις επί ξένων πολιτικο-διπλωματικών γεγονότων  από όλο τον κόσμο.Λεπτομέρεια το POST αυτό φέρει ελληνική σφραγίδα... Είναι το δικό μας παιδί , η Αριάνα Στασινοπούλου, με το πατρικό της επί της Ρηγίλης, όπου στα 18 της τόσκασε για σπουδές στο Λόντον, και έκτοτε δεν ξαναπάτησε στην Ελλάδα... Ξεκίνησε ως συγγραφέας -βιογράφος της Μαρίας Κάλλας, με το οποίο έκανε την καλή της και μετά τόσκασε για τις ΗΠΑ, όπου ύστερα από 3 γάμους κ.λ.π. κατέληξε στον Μίστερ Ηuffington, που της άφησε μεγάλη κληρονομιά ...στην οποία αξιοποίησε στη δημιουργία της ιστοσελίδας ..την οποία και πούλησε βέβαια πριν από 3 χρόνια αντί 300 εκ. δολαρίων... Συνεχίζει να έχει παρουσία στην ιστοσελίδα,  που γέννησε με μεράκι η η ιδιοφυής αυτή Ελληνίδα...
http://www.huffingtonpost.com


Η Sentinel ΑτλαντικούΗ Sentinel Ατλαντικού
Η Sentinel του Ατλαντικού είναι μια νέα ιστοσελίδα με σχόλια που ιδρύθηκε  το 2009. Παρέχει έξυπνη πληροφόρηση  για τις πολιτικές ελευθερίες και την εξωτερική πολιτική.
http://atlanticsentinel.com/


Διεθνών Υποθέσεων ΦόρουμΔιεθνών Υποθέσεων Φόρουμ
Ένα online περιοδικό που εκδίδεται στην Ουάσιγκτον και προώθεί τη παγκόσμια ευαισθητοποίηση και συζήτηση με τη συμμετοχή των απόψεων από τους κορυφαίους σχολιαστές σε ένα ευρύ φάσμα διεθνών θεμάτων.
http://www.ia-forum.org


Κίνα Talking PointsΚίνα Talking Points
Κίνα Talking Points είναι ιστοσελίδα πολυμέσων με έμφαση στην επιρροή της Κίνας στις διεθνείς σχέσεις. ΟΙ περιοχές εστίασης περιλαμβάνουν σύνθετα συμφέροντα της Κίνας στην Αφρική και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κινεζικές εταιρείες καθώς επεκτείνονται σε νέες αγορές σε όλο τον κόσμο.
http://www.chinatalkingpoints.com/

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Δείτε και καλέστε .. τα μόνα διπλωματικά που κυκλοφορούν στην υφήλιο σήμερα. Κάτι θα κερδίσετε!

12 σχόλια:

 1. Πάρτε το δάνειό σας με ασφάλεια

  Γεια σας είμαι Ειδικός Αντιπρόσωπος της UNICEF και έδωσα το
  τρέχουσα οικονομική κρίση και ειλικρινά θα ήθελα να βοηθήσω
  ειλικρινά όλοι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που έχουν ανάγκη
  χρήματα, οπότε αποφάσισα να δίνω δάνεια σε κανέναν
  ενδιαφέρονται. Έχετε οικονομικές δυσκολίες. Σας θέλω
  ενημερώστε μου ότι είμαι οικονομικός που χορηγεί δάνεια
  καθένας με καλό χαρακτήρα, τίμιο, που μπορεί να μου επιστρέψει
  προθεσμίες που συμφωνήθηκαν με κατ 'αποκοπή ποσοστό 2%.
  Για το λόγο αυτό, τα δάνειά μου κυμαίνονται από 1500 έως 5.000.000 ευρώ.

  Έτσι, ο καθένας που έχει ανάγκη από χρήματα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου
  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: joinisseaurelie1989@gmail.com για περισσότερες πληροφορίες.

  Σας ευχαριστώ για την κατανόηση και την όμορφη μέρα σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πάρτε το δάνειό σας με ασφάλεια

  Γεια σας είμαι Ειδικός Αντιπρόσωπος της UNICEF και έδωσα το
  τρέχουσα οικονομική κρίση και ειλικρινά θα ήθελα να βοηθήσω
  ειλικρινά όλοι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που έχουν ανάγκη
  χρήματα, οπότε αποφάσισα να δίνω δάνεια σε κανέναν
  ενδιαφέρονται. Έχετε οικονομικές δυσκολίες. Σας θέλω
  ενημερώστε μου ότι είμαι οικονομικός που χορηγεί δάνεια
  καθένας με καλό χαρακτήρα, τίμιο, που μπορεί να μου επιστρέψει
  προθεσμίες που συμφωνήθηκαν με κατ 'αποκοπή ποσοστό 2%.
  Για το λόγο αυτό, τα δάνειά μου κυμαίνονται από 1500 έως 5.000.000 ευρώ.

  Έτσι, ο καθένας που έχει ανάγκη από χρήματα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου
  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: joinisseaurelie1989@gmail.com για περισσότερες πληροφορίες.

  Σας ευχαριστώ για την κατανόηση και την όμορφη μέρα σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Πάρτε το δάνειό σας με ασφάλεια

  Γεια σας είμαι Ειδικός Αντιπρόσωπος της UNICEF και έδωσα το
  τρέχουσα οικονομική κρίση και ειλικρινά θα ήθελα να βοηθήσω
  ειλικρινά όλοι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που έχουν ανάγκη
  χρήματα, οπότε αποφάσισα να δίνω δάνεια σε κανέναν
  ενδιαφέρονται. Έχετε οικονομικές δυσκολίες. Σας θέλω
  ενημερώστε μου ότι είμαι οικονομικός που χορηγεί δάνεια
  καθένας με καλό χαρακτήρα, τίμιο, που μπορεί να μου επιστρέψει
  προθεσμίες που συμφωνήθηκαν με κατ 'αποκοπή ποσοστό 2%.
  Για το λόγο αυτό, τα δάνειά μου κυμαίνονται από 1500 έως 5.000.000 ευρώ.

  Έτσι, ο καθένας που έχει ανάγκη από χρήματα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου
  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: joinisseaurelie1989@gmail.com για περισσότερες πληροφορίες.

  Σας ευχαριστώ για την κατανόηση και την όμορφη μέρα σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Πάρτε το δάνειό σας με ασφάλεια

  Γεια σας είμαι Ειδικός Αντιπρόσωπος της UNICEF και έδωσα το
  τρέχουσα οικονομική κρίση και ειλικρινά θα ήθελα να βοηθήσω
  ειλικρινά όλοι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που έχουν ανάγκη
  χρήματα, οπότε αποφάσισα να δίνω δάνεια σε κανέναν
  ενδιαφέρονται. Έχετε οικονομικές δυσκολίες. Σας θέλω
  ενημερώστε μου ότι είμαι οικονομικός που χορηγεί δάνεια
  καθένας με καλό χαρακτήρα, τίμιο, που μπορεί να μου επιστρέψει
  προθεσμίες που συμφωνήθηκαν με κατ 'αποκοπή ποσοστό 2%.
  Για το λόγο αυτό, τα δάνειά μου κυμαίνονται από 1500 έως 5.000.000 ευρώ.

  Έτσι, ο καθένας που έχει ανάγκη από χρήματα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου
  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: joinisseaurelie1989@gmail.com για περισσότερες πληροφορίες.

  Σας ευχαριστώ για την κατανόηση και την όμορφη μέρα σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Πάρτε το δάνειό σας με ασφάλεια

  Γεια σας είμαι Ειδικός Αντιπρόσωπος της UNICEF και έδωσα το
  τρέχουσα οικονομική κρίση και ειλικρινά θα ήθελα να βοηθήσω
  ειλικρινά όλοι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που έχουν ανάγκη
  χρήματα, οπότε αποφάσισα να δίνω δάνεια σε κανέναν
  ενδιαφέρονται. Έχετε οικονομικές δυσκολίες. Σας θέλω
  ενημερώστε μου ότι είμαι οικονομικός που χορηγεί δάνεια
  καθένας με καλό χαρακτήρα, τίμιο, που μπορεί να μου επιστρέψει
  προθεσμίες που συμφωνήθηκαν με κατ 'αποκοπή ποσοστό 2%.
  Για το λόγο αυτό, τα δάνειά μου κυμαίνονται από 1500 έως 5.000.000 ευρώ.

  Έτσι, ο καθένας που έχει ανάγκη από χρήματα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου
  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: joinisseaurelie1989@gmail.com για περισσότερες πληροφορίες.

  Σας ευχαριστώ για την κατανόηση και την όμορφη μέρα σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Πάρτε το δάνειό σας με ασφάλεια

  Γεια σας είμαι Ειδικός Αντιπρόσωπος της UNICEF και έδωσα το
  τρέχουσα οικονομική κρίση και ειλικρινά θα ήθελα να βοηθήσω
  ειλικρινά όλοι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που έχουν ανάγκη
  χρήματα, οπότε αποφάσισα να δίνω δάνεια σε κανέναν
  ενδιαφέρονται. Έχετε οικονομικές δυσκολίες. Σας θέλω
  ενημερώστε μου ότι είμαι οικονομικός που χορηγεί δάνεια
  καθένας με καλό χαρακτήρα, τίμιο, που μπορεί να μου επιστρέψει
  προθεσμίες που συμφωνήθηκαν με κατ 'αποκοπή ποσοστό 2%.
  Για το λόγο αυτό, τα δάνειά μου κυμαίνονται από 1500 έως 5.000.000 ευρώ.

  Έτσι, ο καθένας που έχει ανάγκη από χρήματα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου
  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: joinisseaurelie1989@gmail.com για περισσότερες πληροφορίες.

  Σας ευχαριστώ για την κατανόηση και την όμορφη μέρα σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Πάρτε το δάνειό σας με ασφάλεια

  Γεια σας είμαι Ειδικός Αντιπρόσωπος της UNICEF και έδωσα το
  τρέχουσα οικονομική κρίση και ειλικρινά θα ήθελα να βοηθήσω
  ειλικρινά όλοι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που έχουν ανάγκη
  χρήματα, οπότε αποφάσισα να δίνω δάνεια σε κανέναν
  ενδιαφέρονται. Έχετε οικονομικές δυσκολίες. Σας θέλω
  ενημερώστε μου ότι είμαι οικονομικός που χορηγεί δάνεια
  καθένας με καλό χαρακτήρα, τίμιο, που μπορεί να μου επιστρέψει
  προθεσμίες που συμφωνήθηκαν με κατ 'αποκοπή ποσοστό 2%.
  Για το λόγο αυτό, τα δάνειά μου κυμαίνονται από 1500 έως 5.000.000 ευρώ.

  Έτσι, ο καθένας που έχει ανάγκη από χρήματα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου
  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: joinisseaurelie1989@gmail.com για περισσότερες πληροφορίες.

  Σας ευχαριστώ για την κατανόηση και την όμορφη μέρα σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Πάρτε το δάνειό σας με ασφάλεια

  Γεια σας είμαι Ειδικός Αντιπρόσωπος της UNICEF και έδωσα το
  τρέχουσα οικονομική κρίση και ειλικρινά θα ήθελα να βοηθήσω
  ειλικρινά όλοι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που έχουν ανάγκη
  χρήματα, οπότε αποφάσισα να δίνω δάνεια σε κανέναν
  ενδιαφέρονται. Έχετε οικονομικές δυσκολίες. Σας θέλω
  ενημερώστε μου ότι είμαι οικονομικός που χορηγεί δάνεια
  καθένας με καλό χαρακτήρα, τίμιο, που μπορεί να μου επιστρέψει
  προθεσμίες που συμφωνήθηκαν με κατ 'αποκοπή ποσοστό 2%.
  Για το λόγο αυτό, τα δάνειά μου κυμαίνονται από 1500 έως 5.000.000 ευρώ.

  Έτσι, ο καθένας που έχει ανάγκη από χρήματα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου
  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: joinisseaurelie1989@gmail.com για περισσότερες πληροφορίες.

  Σας ευχαριστώ για την κατανόηση και την όμορφη μέρα σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Πάρτε το δάνειό σας με ασφάλεια

  Γεια σας είμαι Ειδικός Αντιπρόσωπος της UNICEF και έδωσα το
  τρέχουσα οικονομική κρίση και ειλικρινά θα ήθελα να βοηθήσω
  ειλικρινά όλοι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που έχουν ανάγκη
  χρήματα, οπότε αποφάσισα να δίνω δάνεια σε κανέναν
  ενδιαφέρονται. Έχετε οικονομικές δυσκολίες. Σας θέλω
  ενημερώστε μου ότι είμαι οικονομικός που χορηγεί δάνεια
  καθένας με καλό χαρακτήρα, τίμιο, που μπορεί να μου επιστρέψει
  προθεσμίες που συμφωνήθηκαν με κατ 'αποκοπή ποσοστό 2%.
  Για το λόγο αυτό, τα δάνειά μου κυμαίνονται από 1500 έως 5.000.000 ευρώ.

  Έτσι, ο καθένας που έχει ανάγκη από χρήματα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου
  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: joinisseaurelie1989@gmail.com για περισσότερες πληροφορίες.

  Σας ευχαριστώ για την κατανόηση και την όμορφη μέρα σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Πάρτε το δάνειό σας με ασφάλεια

  Γεια σας είμαι Ειδικός Αντιπρόσωπος της UNICEF και έδωσα το
  τρέχουσα οικονομική κρίση και ειλικρινά θα ήθελα να βοηθήσω
  ειλικρινά όλοι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που έχουν ανάγκη
  χρήματα, οπότε αποφάσισα να δίνω δάνεια σε κανέναν
  ενδιαφέρονται. Έχετε οικονομικές δυσκολίες. Σας θέλω
  ενημερώστε μου ότι είμαι οικονομικός που χορηγεί δάνεια
  καθένας με καλό χαρακτήρα, τίμιο, που μπορεί να μου επιστρέψει
  προθεσμίες που συμφωνήθηκαν με κατ 'αποκοπή ποσοστό 2%.
  Για το λόγο αυτό, τα δάνειά μου κυμαίνονται από 1500 έως 5.000.000 ευρώ.

  Έτσι, ο καθένας που έχει ανάγκη από χρήματα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου
  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: joinisseaurelie1989@gmail.com για περισσότερες πληροφορίες.

  Σας ευχαριστώ για την κατανόηση και την όμορφη μέρα σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Πάρτε το δάνειό σας με ασφάλεια

  Γεια σας είμαι Ειδικός Αντιπρόσωπος της UNICEF και έδωσα το
  τρέχουσα οικονομική κρίση και ειλικρινά θα ήθελα να βοηθήσω
  ειλικρινά όλοι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που έχουν ανάγκη
  χρήματα, οπότε αποφάσισα να δίνω δάνεια σε κανέναν
  ενδιαφέρονται. Έχετε οικονομικές δυσκολίες. Σας θέλω
  ενημερώστε μου ότι είμαι οικονομικός που χορηγεί δάνεια
  καθένας με καλό χαρακτήρα, τίμιο, που μπορεί να μου επιστρέψει
  προθεσμίες που συμφωνήθηκαν με κατ 'αποκοπή ποσοστό 2%.
  Για το λόγο αυτό, τα δάνειά μου κυμαίνονται από 1500 έως 5.000.000 ευρώ.

  Έτσι, ο καθένας που έχει ανάγκη από χρήματα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου
  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: joinisseaurelie1989@gmail.com για περισσότερες πληροφορίες.

  Σας ευχαριστώ για την κατανόηση και την όμορφη μέρα σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΑΛΛΑ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ.
  ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣΟΝΟΙ ΚΣΙ ΤΚΕΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝΝ ΓΙΑΤΙ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΑΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΡΘΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΧΤΡΙΣΤΟΥΣ.
  ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΞΕΝΙΙΑ ΟΙ ΞΝΕΟΙ,ΚΛΑΙΝΕ ΑΚΟΜΑ ΚΙ Ο ΠΕΘΑΜΕΝΟΙ,ΣΑΝ ΚΑΙ ΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΤΗΣ ΞΕΝΙΤΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΥΡΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΜΙΣΟΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΒΑΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΜΕΝΕΟΙ.

  ΑΠΟ ΤΟ 1973 ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟ,ΟΤΑΝ Ο ΗΛΙΟΣ ΚΑΝΕΙ ΕΞΑΙΡΕΙΣΕΙΣ, ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΒΡΗΚΑ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΖΗΛΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΙΑ ΣΤΗΗ ΚΑΡΔΙΑ.


  www.athanasios.thimioupoulos.com
  ΑΠΠ ΑΥΤΗΝ ΕΔΩ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΑ ΕΚΝΑΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΟΥ ΤΟ 2017 ΜΕΤΑ ΜΟΑ ΤΥΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΑΛΛΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΗΓΑ ΣΤΑ ΓΑΡΦΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΡΗΚΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΑΙ ΔΙΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΟΛΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΟ 11888.ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΑΕΙ ΤΑΚΤΙΚΑ.
  ΔΙΑΘΕΩ 27 ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ 5 ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΝΑΙΚΗ...ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΓΝΗΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΙΚΟ ΕΚΔΟΤΙΚΟ....ΕΠΑΦΗ ΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ,,,,athimiopoulos@hotmail.de

  ΟΝΑΔΙΚΟΝ ΔΗΓΗΤΗΡΙΟΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΣΤΟ 666 ΕΙΝΑΙ Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΝΕΑΣ ΕΚΛΗΝΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.ΤΟ ΦΡΟΝΕΙ ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΥΠΑΡΧΕΙ...ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΛΕΠΩ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΟΥ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΕΝΑ ΑΓΑΛΜΑ ΑΡΧΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ...ΑΜ ΛΙΓΟ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟΥ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΑ ΟΝΟΜΑΤΑ 1 ΜΕΤΡΟ ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ 1281,,,ΕΛΑΤΕ ΑΝ ΣΑΣ ΤΑ ΔΕΙΞΩ ΦΙΛΛΕΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΓΝΗΣΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΛΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΤΣΩ ΚΑΙ ΛΙΓΟΙ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΒΑΥΑΡΟΙ..ΑΛΛΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΡΝ ΞΕΡΩ ΜΝΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΦΙΛΟΥΣ ΑΛΛΑ ΜΗΠΩΣ ΚΑΘΕΤΕ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΩΝ ΕΧΘΡΩΝ ΤΗΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΓΩΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ.

  ΤΟΤΑ ΛΕΓΩ ΕΓΩ ΕΝΑ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΒΑΤΟΝ ΑΠΟΛΩΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΦΙΟΝ ΓΚΑΒΟΝ ΑΛΛΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΟΡΝΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΩΝ ΠΕΡΑΝ ΧΡΙΣΤΟΝ..ΜΑΧΑΙΡΑΝ ΕΔΩΣΕΣ ΜΑΧΑΙΡΑΝ ΘΑ ΛΑΒΕΙΣ,.ΑΜΗΝ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΕΛΛΗΝΑ ΧΡΙΣΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΠΕΣ ΠΡΑΞΗ.ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΑΦΤΙ,...ΑΝΤΕ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΡΙΞΕΙ ΑΣΤΡΕΠΕΣ ΚΕΡΑΥΝΟΙ ΚΑΙ ΒΡΟΝΤΕΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή