Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2016

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ12,7 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα για εγκαταστάσεις υποδοχής μεταναστών και προσφύγων ως χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε στην Ελλάδα 12,7 εκατ. ευρώ ως χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης για να υποστηρίξει τη δημιουργία εγκαταστάσεων υποδοχής στην ηπειρωτική χώρα. Τα απαιτούμενα κονδύλια προέρχονται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία τουλάχιστον8.000 νέων θέσεων υποδοχής.
Ο Επίτροπος κ. Αβραμόπουλος δήλωσε: «η χορήγηση 12,7 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία νέων
εγκαταστάσεων υποδοχής αποτελεί μία επιπλέον ένδειξη της αλληλεγγύης της ΕΕ και ισχυρή στήριξη προς την Ελλάδα στις προσπάθειές της να διαχειριστεί τις άνευ προηγουμένου μεταναστευτικές ροές προς τη χώρα. Θα βοηθήσει την Ελλάδα να πετύχει το στόχο της αύξησης της ικανότητας υποδοχής έως τις 50.000 θέσεις, όπως συμφωνήθηκε κατά τη σύνοδο των ηγετών των Δυτικών Βαλκανίων της 25ης Οκτωβρίου 2015». Η χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης που θα χρησιμοποιηθεί για την προμήθεια και εγκατάσταση φορητών προκατασκευασμένων οικίσκων που θα εξασφαλίσουν προσωρινή στέγαση των υπηκόων τρίτων χωρών στις περιφέρειες της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας. Η εν λόγω επιχορήγηση προστίθεται στη χρηματοδότηση που παρέχεται στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος της Ελλάδας για το ΤΑΜΕ, το οποίο καλύπτει το κατασκευαστικό κόστος για την προετοιμασία των χώρων και των εγκαταστάσεων και τις λειτουργικές δαπάνες των εγκαταστάσεων.
Το 2015, η Επιτροπή χορήγησε στην Ελλάδα 146 εκατ. ευρώ ως επείγουσα βοήθεια, είτε απευθείας στις ελληνικές αρχές είτε μέσω διεθνών οργανισμών όπως ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.Η ανακοίνωση στον ιστότοπο της ΕΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου