Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

epidoma

Έρχονται νέα προγράμματα από το ΟΑΕΔ που αφορούν ανέργους από 25 εως και 64 ετών με συνολικό προυπολογισμό 220 εκατομμύρια ευρώ.
Τα δύο συγκεκριμένα νέα προγράμματα αυτά αφορούν το πρώτο "Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας” και το δεύτερο δεύτερο “Επιταγή κατάρτισης ανέργων 29 εως 64 ετών σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση”.

Σχετικά με το πρόγραμμα 25-29 αφορά 30.000 άνεργους 12.000 από τους οποίους θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και 18.000 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Από την άλλη πλευρά το δεύτερο πρόγραμμα για ανέργους 29-64 ετών θα ωφελήσει 16.620 ανέργους με χαμηλά τυπικά προσόντα και δεξιότητες.
Κύριος σκοπός της εν λόγω δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας και στα δυο προγράμματα θα περιλαμβάνεται: 
Το πρώτο πρόγραμμα θα περιλαμβάνει: 
• Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών
• Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας 450 ωρών σε 2 φάσεις. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της (α΄ και β΄ φάση), δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.
• Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης
Ενώ το δεύτερο πρόγραμμα θα περιλαμβάνει :
• Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 100 ωρών
• Πρακτική άσκηση των ωφελούμενων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 300 ωρών - Σύνολο 400 ωρών κατάρτισης
• Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζόμενων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης
• Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος
• Εγγυημένη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για το (25%) των εκπαιδευθέντων για το χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) συνεχών μηνών, με ελάχιστες αποδοχές είκοσι πέντε (25) ημερομίσθια ανά μήνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου