Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2014

ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΛΟΓΟ ΤΟΥΡΚΙΑ ΩΣ ΞΥΠΝΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑ ...ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ.... ΤΕΛΙΚΑ!Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΘΑ ΧΑΣΕΙ ΠΟΛΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΚΟΜΠΑΝΙΗ Τουρκία του μεγαλοπρεπούς …Ερντογάν… συνεχίζει την Οθωμανική αθλια τακτική. Κοροεϊδευει τον κόσμο… Κάνει πλάτες στους Τσιχατζηστές , τους ενισχύει και τους παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση…Όμως κάπου ,κάποιοι έχουν μυριστεί κι όλα δείχνουν πως θά την πατήσει….

ΠΡΩΤΟΡΥΠΟ

By Brady Jewett
The Islamic State’s (IS) latest gruesome territorial expansion has targeted Kobani (Ayn al-Arab), a small Kurdish town, just south of Turkey’s southern border in Syria. However, while leaders and groups across the world have implored Ankara to act in support of the Syrian Kurds under siege in Kobani, Turkey has chosen not only to ignore such calls, but seal its border for everyone but Peshmerga forces attempting to supply Kobani’s resisters.
Ankara’s glaring inaction has sparked protests across Turkey’s Kurdish southeast, as well as its major cities. Rather than considering the merits of the domestic and international pressure it is facing, however, Ankara is sticking to its guns—carrying out a bombing campaign of its own on Kurds, targeting strongholds of the Kurdistan Workers’ Party (PKK) in the southeast after reports of violent PKK harassment of military checkpoints in the areas targeted.
Domestic implications for Turkey
In bombing the PKK, Turkey is likely to end the cease-fire that has allowed for revolutionary reconciliation processes to take root between Ankara and Turkey’s Kurds over the past two years. Should events move in the trajectory they appear to be moving as of late, a descent back to the full-on insurgency that characterized the PKK of the 1990s and early 2000s is not unthinkable.
In addition to the human cost in Turkey’s Kurdish areas, however, such a slide would hurt business inside Turkey in both the short- and long-term as well. Short-term risk has already begun to be priced into markets: the Turkish Lyra is down nearly 2.9% on the dollar over the past month, and Turkish equities have fallen sharply in the same period (see charts). Kurds, it must be remembered, comprise at least 18% of the Turkish population—a not insignificant minority. Should violent tensions with the PKK and Turkey’s Kurds as a whole increase, these slides are likely to accelerate as demand and investment retract in anticipation of broader instability.
Jeopardising relations with Iraq
As an aspiring regional leader, Turkey has made commendable strides in cultivating economic and political ties to Erbil, the capital of Iraqi Kurdistan, and its role as arbiter in tensions between Erbil and Baghdad should be applauded. Much of the progress, however, is quickly being jeopardized through Ankara’s approach to Kobani and its Kurdish population.
Turkey’s relations with Iraq’s Kurds are far from simple. Turkey and the Kurdistan Regional Government’s (KRG) two parties, the PUK and the KDP have collaborated uneasily for mutual benefit for decades. Turkey turned a blind eye on Iraqi oil smuggling across its borders during the years of Iraq’s sanctions, and the KRG was ambivalent towards, if not complicit in, the Turkish military’s incursions into Iraq’s Qandil Mountains to fight the PKK.
That said, the broader population of the Kurdistan Region of Iraq (KRI) is much more critical of Turkey. Turkey’s role in arming anti-Assad/anti-Kurdish forces in Syria thus far have angered many in the KRI, and Turkey’s seeming indifference to the suffering in Kobani is fueling ever more critical perspectives on Turkey from the KRI’s population. Further, while the KDP and PUK may see the PKK as a potential rival in broader Kurdistan’s political landscape, the Kurdish population in Iraq tend to feel a strong bond with Turkish Kurds and the PKK.
Over the past two years, Erbil’s rapprochement with Ankara has proven incredibly beneficial to both states—not just geopolitically vis à vis Baghdad, but also economically for both the KRI and Turkey. The KRI is a major consumer of Turkish goods and services. And without Turkey agreeing to export Iraqi Kurdish oil, the KRG would have no major, viable export routes. As Kurdish natural gas comes online, it will be a valuable source of diversification, stabilizing Turkey’s tenuous energy security.
All of this, however, could quickly be tempered if the Iraqi Kurdish public becomes angry enough with Turkey’s treatment of Turkish and Syrian Kurds. Especially as a new government in Baghdad may be more inclined to act inclusively toward Erbil, the KRG may find it politically expedient—and now possible—to shift its attention and energy from Ankara back to Baghdad. Such a move could likely hurt Kurdistan and Turkey economically in the short-term, and slow Turkey’s ambitions of regional leadership over the longer-term.
Reputation abroad and EU prospects
Finally, for much of the world to watch Turkey stand aside while Kobani is thrashed will do Turkey no favors. Turkey’s reputation, going all the way back to the Second World War, as a fickle partner of Europe and the West, will only be further entrenched through its current inaction. Should the AK party continue with its authoritarian, heavy-handed approach to domestic instability (which it appears to be doing), Turkey’s long-held dream of EU membership will only slide further away.
Now is the time, if ever, for Ankara to reconsider the costs and benefits of Turkey’s anti-Assad real-political calculus. Turkey has made unbelievable strides over the past decade through reconciliation processes with its own Kurdish population and improved ties with the Kurds across its border in Iraq. This stability—and Turkey’s growing role as a regional leader—have translated into major economic gains back home and improved livelihoods throughout Turkey and the KRI. Compromising these gains to maintain its stubbornly apathetic approach to IS is reckless and shameful.
(first published in Global Risk Insights).

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ GOOGLE

Με Brady Jewett
(IS) τελευταία φρικιαστικό εδαφική επέκταση του ισλαμικού κράτους έχει στόχο Kobani (Ayn al-Arab), μια μικρή κουρδική πόλη, ακριβώς νότια των νοτίων συνόρων της Τουρκίας στη Συρία. Ωστόσο, ενώ οι ηγέτες και ομάδες σε όλο τον κόσμο έχουν εκλιπαρούσε την Άγκυρα να ενεργήσει για την υποστήριξη των Κούρδων της Συρίας υπό πολιορκία στην Kobani, η Τουρκία έχει επιλέξει όχι μόνο να αγνοήσει αυτές τις κλήσεις, αλλά να σφραγίσει τα σύνορά της για όλους, αλλά Peshmerga δυνάμεις που προσπαθούν να παρέχουν αντιστασιακοί Kobani του.
Κραυγαλέα αδράνεια της Άγκυρας έχει προκαλέσει διαμαρτυρίες σε όλη Κουρδικό νοτιοανατολικό τμήμα της Τουρκίας, καθώς και μεγάλες πόλεις της. Αντί να εξεταστεί το βάσιμο της εγχώριας και της διεθνούς πίεσης που αντιμετωπίζει, ωστόσο, η Άγκυρα έχει κολλήσει με τα όπλα, τη διεξαγωγή μιας εκστρατείας βομβαρδισμών της δικής του για τους Κούρδους της, με στόχο προπύργια του Κουρδικού Εργατικού Κόμματος (ΡΚΚ) στη νοτιοανατολική μετά εκθέσεις των βίαιων ΡΚΚ παρενόχληση στρατιωτικά σημεία ελέγχου στους τομείς που στοχεύονται.
Οι εγχώριες επιπτώσεις για την Τουρκία
Κατά τους βομβαρδισμούς του ΡΚΚ, η Τουρκία είναι πιθανό να τελειώσει την κατάπαυση του πυρός που επέτρεψε για επαναστατικές διαδικασίες συμφιλίωσης για να ριζώσει μεταξύ Άγκυρας και Κούρδων της Τουρκίας κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών. Σε περίπτωση που τα γεγονότα κινούνται στην τροχιά που φαίνεται να κινείται από αργά, μια κάθοδο πίσω από την πλήρη στην εξέγερση που χαρακτήρισε το PKK της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, δεν είναι αδιανόητο.
Εκτός από το ανθρώπινο κόστος στις κουρδικές περιοχές της Τουρκίας, ωστόσο, μια τέτοια διαφάνεια θα βλάψει τις επιχειρήσεις στο εσωτερικό της Τουρκίας, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, καθώς και. Βραχυπρόθεσμο κίνδυνο έχει ήδη αρχίσει να τιμολογούνται σε αγορές: η τουρκική Λύρα είναι κάτω σχεδόν 2,9% για το δολάριο έναντι του προηγούμενου μήνα, και τουρκική μετοχές έχουν πέσει απότομα κατά το ίδιο χρονικό διάστημα (βλέπε διαγράμματα).Κούρδοι, πρέπει να θυμόμαστε, να περιλαμβάνει τουλάχιστον το 18% του τουρκικού πληθυσμού-ένα όχι ασήμαντη μειοψηφία. Εάν βίαιες εντάσεις με το ΡΚΚ και των Κούρδων της Τουρκίας στο σύνολό αύξηση, αυτές οι διαφάνειες είναι πιθανό να επιταχυνθεί, καθώς η ζήτηση και οι επενδύσεις επαναφοράς σε αναμονή της ευρύτερης αστάθειας.
Η διακινδύνευση τις σχέσεις με το Ιράκ
Ως επίδοξος περιφερειακή ηγετική δύναμη, η Τουρκία έχει σημειώσει αξιοσημείωτη πρόοδο στην καλλιέργεια των οικονομικών και πολιτικών δεσμών στο Ερμπίλ, πρωτεύουσα του ιρακινού Κουρδιστάν, και θα πρέπει να επικροτηθεί το ρόλο του ως κριτής σε εντάσεις μεταξύ Ερμπίλ και Βαγδάτης. Μεγάλο μέρος της προόδου, ωστόσο, είναι γρήγορα να τεθεί σε κίνδυνο μέσω της προσέγγισης της Άγκυρας να Kobani και τον κουρδικό πληθυσμό της.
Οι σχέσεις της Τουρκίας με τους Κούρδους του Ιράκ είναι κάθε άλλο παρά απλή. Η Τουρκία και η Περιφερειακή Κυβέρνηση του Κουρδιστάν του (KRG) δύο μέρη, το PUK και το KDP έχουν συνεργαστεί ανήσυχα για αμοιβαίο όφελος για δεκαετίες. Η Τουρκία έκανε τα στραβά μάτια στο ιρακινό λαθρεμπόριο πετρελαίου πέρα ​​από τα σύνορα της κατά τη διάρκεια των ετών των κυρώσεων του Ιράκ, καθώς και η περιφερειακή κυβέρνηση του Κουρδιστάν ήταν αμφίθυμη απέναντι, αν όχι συνένοχες, στην επιδρομές του τουρκικού στρατού στα βουνά Καντίλ του Ιράκ να πολεμήσουν το ΡΚΚ.
Τούτου λεχθέντος, ο ευρύτερος πληθυσμός της περιφέρειας του Κουρδιστάν στο Ιράκ (ΚΡΙ) είναι πολύ πιο κρίσιμη από την Τουρκία. Ο ρόλος της Τουρκίας στην οπλισμό αντι-Άσαντ / αντι-κουρδικές δυνάμεις στη Συρία μέχρι στιγμής έχουν εξοργίσει πολλούς στην ΚΡΙ, και φαινομενική αδιαφορία της Τουρκίας στα δεινά στην Kobani τροφοδοτεί όλο και πιο κρίσιμη προοπτικές για την Τουρκία από τον πληθυσμό της ΚΡΙ του. Περαιτέρω, ενώ το KDP και το PUK μπορεί να δει το PKK ως πιθανούς αντίπαλους στον πολιτικό τοπίο ευρύτερη Κουρδιστάν, ο κουρδικού πληθυσμού στο Ιράκ έχουν την τάση να αισθάνονται έναν ισχυρό δεσμό με Κούρδους της Τουρκίας και του PKK.
Κατά τα τελευταία δύο χρόνια, η επαναπροσέγγιση Ερμπίλ με την Άγκυρα έχει αποδειχθεί εξαιρετικά επωφελής για τα δύο κράτη-όχι μόνο γεωπολιτικά έναντι των Βαγδάτη, αλλά και οικονομικά, τόσο για την ΚΡΙ και την Τουρκία. Η ΚΡΙ είναι μεγάλος καταναλωτής των τουρκικών προϊόντων και υπηρεσιών. Και χωρίς την Τουρκία συμφώνησε να εξάγει ιρακινό κουρδικό πετρέλαιο, το KRG θα έχει μεγάλα, βιώσιμα δρομολόγια των εξαγωγών. Όπως κουρδικό φυσικό αέριο έρχεται σε απευθείας σύνδεση, θα είναι μια πολύτιμη πηγή διαφοροποίησης, σταθεροποίηση αδύναμη ενεργειακή ασφάλεια της Τουρκίας.
Όλα αυτά, όμως, θα μπορούσε γρήγορα να μετριαστεί αν η ιρακινή κουρδική δημόσιες γίνεται αρκετά θυμωμένος με τη θεραπεία της Τουρκίας Τουρκικών και Κούρδων της Συρίας. Ειδικά ως μια νέα κυβέρνηση στη Βαγδάτη μπορεί να είναι περισσότερο διατεθειμένοι να ενεργήσουν εξ ολοκλήρου προς Ερμπίλ, η περιφερειακή κυβέρνηση του Κουρδιστάν μπορεί να βρει πολιτικά σκόπιμο, και τώρα είναι δυνατόν, να μεταθέσουν την προσοχή και την ενέργειά του από την Άγκυρα πίσω στη Βαγδάτη. Μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε πιθανόν να βλάψει Κουρδιστάν και Τουρκίας οικονομικά σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, και να επιβραδύνει τις φιλοδοξίες της Τουρκίας για την περιφερειακή ηγεσία της σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Φήμη εξωτερικό και οι προοπτικές της ΕΕ
Τέλος, για ένα μεγάλο μέρος του κόσμου για να παρακολουθήσουν την Τουρκία να σταθεί στην άκρη, ενώ Kobani είναι διέλυσαν θα κάνει η Τουρκία δεν ευνοεί. Τη φήμη της Τουρκίας, πηγαίνει όλος ο τρόπος πίσω στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ως άστατος εταίρος της Ευρώπης και της Δύσης, θα εδραιωθεί περαιτέρω μόνο μέσω της τρέχουσας αδράνειά της. Σε περίπτωση που το κόμμα AK συνεχίσει με αυταρχικό, αδέξια προσέγγιση της με την εγχώρια αστάθεια (η οποία φαίνεται να κάνει), μακρινό όνειρο της Τουρκίας για ένταξη στην ΕΕ θα γλιστρήσει μόνο πιο μακριά.
Τώρα είναι η ώρα, αν όχι ποτέ, για την Άγκυρα να επανεξετάσει το κόστος και τα οφέλη της αντι-Άσαντ πραγματικό πολιτικό λογισμός της Τουρκίας. Η Τουρκία έχει κάνει απίστευτη πρόοδο κατά την τελευταία δεκαετία μέσω των διαδικασιών συμφιλίωσης με κουρδικό πληθυσμό της χώρας και τη βελτίωση των σχέσεων με τους Κούρδους και πέραν των συνόρων της με το Ιράκ.Αυτή η σταθερότητα και αυξανόμενο ρόλο της Τουρκίας ως περιφερειακού ηγέτη, έχουν μεταφραστεί σε σημαντικά οικονομικά κέρδη πίσω στο σπίτι και την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης σε όλη την Τουρκία και την ΚΡΙ. Εξισορροπώντας αυτά τα κέρδη να διατηρηθεί πεισματικά απαθής προσέγγιση για την ΚτΠ είναι απερίσκεπτη και ντροπή.
(Δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Insights κινδύνου ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου