Πέμπτη 7 Ιουλίου 2016

ΤΟ ΞΥΠΟΛΥΤΟ ΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΜΙΝΙΣΤΡΩΝ ΤΟΥ ΤΣΙΠΡΑ ΚΑΝΕΙ Ο,ΤΙ ΤΟΥ ΚΑΤΕΒΕΙ...Κι όμως στο παρακάτω θέμα δεν φαίνεται ότι ο αμαθής Φίλης έχει κάνει φάλτσο:

Τι αλλαγές φέρνει η τροπολογία Φίλη

Μετά την αριστεία «έφαγαν» και το άριστα: Υποτροφίες θα δίνονται και με βαθμό 6,5

Μετά την αριστεία «έφαγαν» και το άριστα: Υποτροφίες θα δίνονται και με βαθμό 6,5

«Κατώφλι» πλέον και το «λίαν καλώς» σύμφωνα με τροπολογία του υπουργού Παιδείας

Λίγες ώρες μετά τις αιχμές του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλου για την αριστεία όπου απευθυνόμενος στους φοιτητές και στις φοιτήτριες της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, που συμμετείχαν και
 διακρίθηκαν σε Διεθνείς Νομικούς Διαγωνισμούς, τόνισε ότι «η Αριστεία όχι μόνο δεν παραβιάζει την αρχή της ισότητας αλλά την αναδεικνύει και την υπηρετεί», με τροπολογία του ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης μειώνει κάτω από το 9, τα βαθμολογικά κριτήρια για τη χορήγηση υποτροφίας από το ΙΚΥ, βάζοντας ως κατώφλι το «λίαν καλώς», δηλαδή από 6,5 και άνω.

Την ίδια ώρα πρόκληση χαρακτήρισε στη Βουλή ο κ. Φίλης το ετήσιο κόστος των 60.000.000 ευρώ των συγγραμμάτων των Πανεπιστημίων.

Με τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Παιδείας προς ψήφιση στη Βουλή, καθιερώνει εξονυχιστικούς ελέγχους στην κοστολόγηση των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων από δύο επιτροπές, θεσπίζει νέα αυστηρά κριτήρια και προδιαγραφές που εφ’ ενός θα μειώνουν τη συνολική επιβάρυνση και αφ’ ετέρου θα εξασφαλίζουν ποιοτικά συγγράμματα για τους φοιτητές.«Σκοπός μας», είπε ο υπουργός, «είναι το ποσό που θα εξοικονομήσουμε να διατεθεί στη φοιτητική μέριμνα».

H πολυτροπολογία που κατέθεσε ο κ. Φίλης, σήμερα, προς ψήφιση, στη Βουλή , η οποία αφορά σε . Ρυθμίσεις θεμάτων προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι., Συμπληρωματικές ρυθμίσεις για τα μη αυτοδύναμα Τμήματα των Α.Ε.Ι., Ρυθμίσεις για τα συγγράμματα των Α.Ε.Ι.
Ρυθμίσεις για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Λήξη της κατά παράταση θητείας των γραμματέων των Α.Ε.Ι. Και Ρυθμίσεις θεμάτων του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών

Ειδικότερα , με την προτεινόμενη διάταξη χορηγείται η δυνατότητα διορισμού στη θέση του Προέδρου σε μη αυτοδύναμα Τμήματα των Α.Ε.Ι. και καθηγητή της βαθμίδας του Επίκουρου σε περίπτωση κατά την οποία στα Τμήματα αυτά δεν υπηρετούν καθηγητές των βαθμίδων του Αναπληρωτή και του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, ενώ παράλληλα διευκρινίζεται η συμμετοχή των εκπροσώπων των φοιτητών στις Συνελεύσεις των μη αυτοδύναμων Τμημάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τη συμμετοχή αυτή και στη Συνέλευση των αυτοδύναμων Τμημάτων.

Επίσης, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τα συγγράμματα των Α.Ε.Ι. . Ειδικότερα : Η δωρεάν διανομή 42.000 τίτλων πανεπιστημιακών συγγραμμάτων (ενεργοί τίτλοι περί τις 16.000, που προσφέρονται από 745 εκδότες και 819 αυτοεκδότες), με ετήσιο κόστος περί τις 60.000.000 ευρώ, σε έναν συνολικό αριθμό 2.120.000 εντύπων βιβλίων που διανέμονται σε 230.000 φοιτητές, αποτελεί μια οργανωτική και λειτουργική πρόκληση για κάθε διοικητικό σύστημα.

Στόχος τις παρέμβασης είναι να εισαγάγει ένα σύστημα θεσμικών αντίβαρων στην κοστολόγηση βάσει νέων αυστηρών κριτηρίων και διατύπωσης προδιαγραφών που, αφενός θα μειώνουν τη συνολική επιβάρυνση για τον κρατικό προϋπολογισμό, αφετέρου θα εξασφαλίζουν ποιοτικά συγγράμματα για τις φοιτητές. Να υποστηρίζει τις συνεπείς εκδοτικές επιχειρήσεις, εξυγιαίνοντας τον εκδοτικό χώρο, για τη συντήρηση και προαγωγή μιας ελληνικής επιστημονικής βιβλιογραφίας υψηλού επιπέδου, προβλέποντας παράλληλα διοικητικές ποινές και πρόστιμα στους εκδότες που παραβιάζουν κατάφορα τις διατάξεις.

Αντί για τον υπολογισμό του κόστους κάθε συγγράμματος, η Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης θα ελέγχει τη διαμόρφωση τις τιμής με βάση την Κ.Υ.Α. κοστολόγησης, προσδιορίζοντας, μεταξύ άλλων, επακριβώς τα κριτήρια για την υπαγωγή τις διδακτικού βιβλίου στην κατηγορία «ιατρικό-μαθηματικό-τεχνικό-τέχνης-μουσικής», την αναγκαιότητα για τετραχρωμία και όλων των παραγόντων μείωσης του κόστους.

Η Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Ενστάσεων θα ελέγχει τη διαμόρφωση του κόστους από διαφορετική αφετηρία, με ελέγχους τις κοστολόγησης και του κόστους των διανεμόμενων τίτλων κάθε μιας από τις εκδοτικές επιχειρήσεις και θα επιλύει διαφωνίες μεταξύ εκδοτών και Επιτροπής Ελέγχου Κοστολόγησης.

Ρυθμίσεις θεμάτων του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών

Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται το κριτήριο απονομής υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές δεδομένου ότι η υφιστάμενη διάταξη δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην υλοποίηση της και περιορίζει σημαντικά τον αριθμό των υποψηφίων για την απονομή των υποτροφιών προπτυχιακούς φοιτητές, δεδομένου ότι η πλειονότητα των ανωτέρω υποτρόφων δεν πληροί κατά το δεύτερο έτος σπουδών το οριζόμενο από την τροποποιούμενη διάταξη κριτήριο του μέσου όρου της επιδόσεώς τους με όριο της βαθμολογίας τον βαθμό 8,51. Παράλληλα μπορεί να υπάρξει αδυναμία χορήγησης προπτυχιακών υποτροφιών από κονδύλια προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου